చిన్నారి చొరవతో తప్పిన రైలు ప్రమాదం.. లేకుంటే వందల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవి

చిన్నారి చొరవతో తప్పిన రైలు ప్రమాదం.. లేకుంటే వందల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవి

ఐదో తరగతి చదువుతోన్న ఓ బాలుడు.. తన గ్రామ సమీపంలోని చెరువులో చేపల పట్టడానికి వెళ్లాడు.